Architectural DrawingGa verder in het nederlands Continuer en FrançaisActiviteiten / Activités
2D en/of 3D uittekenen/uitwerken van plannen volgens ontwerp architect / Elaboration des plans 2D et/ou 3D selon concepte de l'architecte
Opmeten van bestaande gebouwen / Mesurage de bâtiment existant
Opmaken van plannen na opmeting / Elaboration de plans selon mesurage
Zonnestudies / Etude d'ensoleillement
Opstellen van meldingsdossiers / Elaboration de dossier
Energiedeskundige type A - Opstellen van EPC's / Service uniquement en Flandre
Plaatsbeschrijvingen van In- en/of Uittrede huurcontracten / Etats des lieux d'entrée et/ou de sortie contrct de location
Plaatsbeschrijvingen bij aanvang/einde werken / Etat des lieux avant et/ou après travauxmail: coursier.frans@archdraw.be